Aile ve Gençlik Çalıştayı

4-5 Kasım 2022 / Kayseri

Çalıştay Davet Mektubu ve Tarihi

Kıymetli Hocalarımız,

Cihannüma Derneği olarak 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Kayseri'de Kayseri Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nin paydaşı olduğu aile ve gençlik temalı bir çalıştay düzenliyoruz.

Çalıştay'da alanında uzman katılımcılarla oluşturacağımız masalarda aile ve gençlik alanında yaşadığımız sorunlar, tespitler ve beklentiler konuşulacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

Bu kapsamda aile ve gençlik konusu “Bağımlılık, Dini ve Manevi Değerler, Sosyal Politikalar, İstihdam-Kariyer, Evlilik, Aile İçi İletişim, Kuşak Çatışması, Gençlik ve Cinsiyet Sorunları vb.” temalar çerçevesinde değerlendirilecek, çıktılar bir rapor haline getirilerek ilgili kamu-özel politika yapıcılara ve paydaşlara sunulacaktır.

Çalıştay'da 4 Kasım Cuma günü Cuma namazından sonra açılış, panel ve 5 Kasım Cumartesi ise çalıştay oturumları paralel olarak gerçekleştirilecektir. Özellikle aile ve gençlik konusundaki çalışmaları olan meslektaşlarımızın çalıştayımıza değer katacağınızı düşünüyoruz ve desteklerini bekliyoruz.

Çalıştaya katılımınız bizleri onurlandıracağı gibi tavsiye edeceğiniz isimlerin de değer katacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Çalıştay Düzenleme Kurulu

ÇALIŞTAYLA İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI

Aile, Gençlik Alkol ve Madde Bağımlılığı

Aile, Gençlik Teknoloji Bağımlılığı

Aile, Gençlik ve Maneviyat

Aile, Gençlik ve Evlilik

Aile İçi İletişim ve Kuşak Çatışması

Aile Gençlik ve Cinsiyet Sorunları

Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar ve Mesleki Eğitim, İstihdam ve Kariyer Sorunları

15 Temmuz Sonrasında Gençlerimizin ve Ailelerin Değişen STK Algısı

KURULLAR

Onursal Başkanlar

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr.
Orhan KOÇAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr.
Fatih GÜLOĞLU

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr.
Yasin YILDIZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
Cenk BEYAZ

Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
İsmail AKYÜZ

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi
Nurettin MENTEŞ

İnönü Üniversitesi

Dr. İbrahim OLGUN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Öğr. Gör.
Tahsin Hazırbulan

Munzur Üniversitesi

Ahmet Tirfil

Ahmet Tirfil

Ahmet Tirfil

Durmuş Ali Daldallı

Ebubekir Özüdoğru

Ferhat Öztürk

Fevzi Konaç

Karabey Adem Memnun

Ramazan Okan Özcan

Şenel Kızılca

Üzeyir İleri

Şenel Kızılca

Çalıştay Sekretaryası

Dr. Öğr. Üyesi
Nurettin Menteş

Osman Emre Işık

Ömer Faruk Çetin

PROGRAM

Çalıştay ile ilgili detaylar ve program en kısa süre içerisinde ilan edilecektir.
İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

ULAŞIM BİLGİLERİ

Ulaşım bilgileri ile ilgili ayrıntılar en kısa süre içerisinde ilan edilecektir.

DESTEK VEREN PAYDAŞLARIMIZ