G20 Zirvesi’nde Türkiye’nin öncülüğünde “Sıfır Atık” toplantısı düzenlendi

G20 Liderler Zirvesi “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” ana
fikriyle ilk kez Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, T.C.
İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda “Sıfır Atık:
Yeşil Geleceği Kurgulamak ve Uygulamak” başlığı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde, devlet başkanları
ve liderlere, T.C. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı “Yaşanabilir Bir
Dünya İçin Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu” kitabını sundu.
Kitabın takdiminde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik
olarak isimlendirilen “üçlü gezegen krizi” ile mücadelede başarılı
olmak için küresel dayanışmanın önemini vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şu değerlendirmede
bulundu:
“Uluslararası dayanışma giderek aşınmakta, iş birliğinin yerini
benmerkezci yaklaşımlar almaktadır. Bunun faturasını ise başta Afrika
ve Asya kıtasındaki dezavantajlı ülkeler olmak üzere tüm insanlık
ödemektedir. Ülkemizin, iklim değişikliği ve kirliliğin sebebi olarak
gösterilen sorunlarda, gelişmiş ülkelere kıyasla, neredeyse hiçbir
payı yoktur. Buna rağmen, Türkiye olarak, dünyamızın ve insanlığın
ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede hem kendi
yükümlülüklerimizi yerine getiriyor hem de küresel düzeyde
yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.”
Paris İklim Anlaşması’na en önemli katkıyı Türkiye’nin verdiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil
Kalkınma hedeflerine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıfır atıktan yenilenebilir enerji projelerine,
millet bahçelerinden orman varlığımızı artırmaya, atık su arıtmadan
hava kalitesi ölçümüne kadar pek çok uygulamayla daha temiz ve
yeşil Türkiye için çaba sarf ediyoruz. Yenilenebilir kurulu güç
bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton
karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi.

2053 yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz
doğrultusunda, 2030 senesine kadarki
emisyon azaltma hedefimizi iki katına
çıkardık. Çölleşme ve erozyonla mücadelede
de dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Tabiatı
Allah’ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bu
emanete en güzel şekilde sahip çıkarak,
gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel,
daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı
hedefliyoruz. Bu anlayışla ‘Yeşil Kalkınma
Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefleri
ile hem ülkemiz hem de insanlık için umut
dolu girişimler başlattık.
Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata
geçen Sıfır Atık Projesi, bu süreçte bir
dönüm noktası oldu. ‘Dünya Ortak Evimiz’
sloganıyla yürütülen projemiz, tüm dünyanın
takdirini kazanarak, 3’ü Birleşmiş Milletler
ofis ve programlarından olmak üzere, toplam
5 uluslararası ödüle layık görüldü.” ifadelerini
kullandı.
Açıklamada Türkiye’nin öncülüğünde kabul
edilen 77/161 sayılı BM Genel Kurul kararıyla
Sıfır Atık Projesi’nin, küresel bir harekete
dönüştüğü, bu kararla 30 Mart’ın,
Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan
edildiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geleceğine nefes,
yarınlarına umut olmak amacıyla geniş bir
yelpazede yürütülen çalışmalara, yenilerini
eklemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne
yaklaştığımız bu dönemde, İletişim
Başkanlığımız tarafından hazırlanan
‘Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye’nin Sıfır
Atık Yolculuğu’ kitabı, bunlardan biridir.
Türkiye’nin, insanlığın ortak geleceğine
yaptığı katkıları içeren bu önemli eserin
hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik
ediyorum.” mesajını verdi.

“YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN
TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK
YOLCULUĞU”
İletişim Başkanlığınca hazırlanan kitapta,
Türkiye’nin sıfır atık hedefine bağlı çalışma ve
girişimleri konu ediliyor.
Sıfır Atık Projesi hakkında detaylı bilgilerin yer
aldığı kitap, “Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları”,
“Türkiye’de Atık Yönetimi İle İlgili Kurumsal Yapı”,
“Türkiye’de Atık Yönetimi İle İlgili Hukuki
Düzenlemeler” ve “Sıfır Atık Hareketi”
başlıklarına ayrılıyor.
Kitapta, çevre sorunlarını insanlığın yararına
gidermek için kamu ve özel sektörün iş birliğinin
önemine dikkat çekilerek hükümet dışı kuruluşlar
ve sivil toplumun katılımı ile ulusal çabalar, ikili,
bölgesel ve çok taraflı düzeyde uluslararası iş
birliğinin gerekliliği vurgulanıyor.
SIFIR ATIK PROJESİ
Sıfır Atık; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı
tarafından israfın önlenmesi, oluşan atığın
azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini
kapsayan atık yönetim felsefesi olarak
tanımlanan bir hedef olarak sunuluyor.
Projenin açılışı, Eylül 2017’de yapılarak
bakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde de uygulanmaya başlandı.
Sıfır Atık Yönetmeliğinin Temmuz 2019’da Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden
bu yana, yönetmelik çerçevesinde kurulan Sıfır
Atık Bilgi Sistemi Türkiye’deki tüm kamu ve özel
sektör kuruluşlarının atık bilgilerini kontrol
ederek denetliyor.
Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, proje
2023 yılında Türkiye genelinde uygulamaya
geçilerek yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlaması
hedefleniyor.

Yazıyı paylaş

Önerilen Haberler

Beğenebileceğiniz Yazılar
Önerilenler

DİPLOMATİK SÖZLÜKGayri Resmi Diplomasi (İnformal Diplomacy)

Arlinda ISMANIUluslararası ilişkiler alanında toplumlararası diplomasi niteliğinde Track Two...

El-Hidaye HareketininBalkanlardaki Müslüman Entelektüel Yapılanmadaki Etkileri

El- Hidaye Dergisi ve KadrosuAbdulhamit Bolat / M. Huzeyfe...

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son durum

Dünya gözlerini Gazze'ye ve İsrail’e çevirmiş durumda. Ancak 622...

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’dan İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı geldi

Belçika’da hükümet, İsrail’in Filistin’e karşı orantısız güç kullandığını ve...