GÖÇ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU YAYINLANDI

Gaziantep şehrimizin güzide kurumları ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından müştereken gerçekleştirilen Göç Çalıştayı 26 Mart 2022 günü tarihin akışına etki etmesi umulan neticelerle tamamlandı. Dokuz çalışma grubu ve alanında uzman birçok kişinin katıldığı çalıştayda bilhassa geleceğe ilişkin bir bakış açısının ortaya konulması ve atılacak adımlarda ilgili kurumlara da rehberlik etmesi için temel sorunlar masaya yatırıldığı gibi ilke, tutum ve eylem planları da belirlenmeye çalışıldı.
Cihannüma olarak ülkelerini mecburiyetten dolayı terk etmek zorunda kalan göçmenlerin sorunlarına odaklanarak yarınlara dair bir kavrayış elde etme çabamız, insanlığın ve bölgemizin kadim değerlerimiz etrafında yeniden şekillendirilmesine duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir. Böylece irfanımızdan neşet eden köklerimizden hareketle barışın ve kardeşliğin yeniden hâkim olacağı bir iklimin arayıcısı olacak kuşaklara öncülük etmek yükümlülüğümüzü de yerine getirebilme amacındayız.
Bununla birlikte temennimiz odur ki, ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insanların tekrar huzur içerisinde ülkelerine dönmeleri ve huzurlu bir hayat sürmeleridir. Ki burada elde ettikleri tecrübeleri, ülkelerinin yeniden imar ve inşası için kullanabilsinler. Böyle bir dönüş süreci ve ortamı hazırlandığında ülkemizin gönül ile misafir ettiği bu insanlar ile kurulmuş olan bu yeni gönül köprülerinin gelecek kuşaklar için çok iyi fırsatlar doğuracağını tahmin etmek hiç de zor değildir. Zira dindaş, tarihdaş, komşu (coğrafyadaş), ırkdaş gibi çeşitli bağlar ile adeta akraba olan bu iki ülke insanının yaşadığı bu tecrübe, tarihe düşülen çok değerli bir nişanedir. Bu temenni yanında hali hazırda ülkemizde misafir ettiğimiz göçmen ve mülteciler ile yaşanan süreci üç temel başlık altında toplayarak bugün yaşanan sorunları ülkemizin de geleceği için tartışarak bir rapora dönüştürdük. Zira her ne kadar geri dönüş esas ise de yaşadığımız bu olguyla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümüne katkımız olsun niyetiyle bu çalıştayı tertipledik.
Göç Çalıştayı’nın hülasası olan bu metnin sadece göçe zorlanan insanların sorunlarının ele alındığı bir belge olmasını değil, aynı zamanda sorunların çözümü ve yarınlara ilişkin bir çerçeve sunmasını da temenni ediyoruz.

Yazıyı paylaş

Önerilen Haberler

Beğenebileceğiniz Yazılar
Önerilenler

Gençlik ve Aile Çalıştayı Kayseri’de Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Cihannüma Dayanışma ve...

Genel Başkanımız Edirne’de 20. Bölge Divan Toplantısına Katıldı.

Edirne Temsilciliğimizin ev sahipliğinde 20. Bölge Divan Toplantısı Genel...

Genel Başkanımız Kocaeli Temsilciliğimizin İlk Divan Toplantısına Katıldı

Kocaeli Temsilciliğimiz ilk Divan Toplantısı, Genel Başkanımız Rıza Yorulmaz,...

Genel Başkanımız KKTC’de

Cihannüma Genel Başkanımız Rıza Yorulmaz ve beraberindeki Cihannüma Heyeti,...