Cihannüma Derneği Deprem Sonrası Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme

Deprem Sonrası Çalışmalar Hakkında Bilgilendirme


6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremle ülkemiz ve milletimiz, tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır.

Sahanın büyüklüğü, artçıların devamı, hava şartlarının olumsuzluğu, yolların hasar görmesi gibi faktörler çalışmaları olumsuz yönde etkilese de, devletimiz, STK’larımız ve vatandaşlarımız ilk andan itibaren bütün güçleriyle bölgedeki yerini almış ve aralıksız olarak çalışmaktadır.

Cihannüma Derneği olarak; bizler de depremin ilk saatlerinden itibaren, bütün STK’larımız gibi gerekli aksiyonu aldık ve tek gündemimiz depremin yaralarını sarmak olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yapılan ve devam eden çalışmalarımızı kısaca özetlemek gerekirse;

Teşkilatımıza yapılan çağrı ile arama kurtarma belgesine sahip mensuplarımızın en çabuk ulaşacakları akredite yardım kuruluşlarıyla birlikte bölgeye gitmeleri talep edilmiştir.

Arama kurtarma belgesi olmayan ve sağlık engeli de bulunmayan mensuplarımız Kızılay’a kan bağışına yönlendirilmiştir.

Ayni ve nakdi yardımların AFAD, Kızılay, İHH, Deniz Feneri, Cansuyu, Sadakataşı gibi kurumlarımız üzerinden yapılması teşvik edilmiştir.

Allah’a şükür arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek bütün arkadaşlarımız sahadaki yerlerini aldılar.

Yine insani yardım çalışmalarına çok geniş bir şekilde katkı sağlamaktadırlar.

Depremin büyüklüğü ve etki alanının genişliği sebebiyle bütün genel merkez kadroları, il temsilcileri ve danışma kurullarıyla istişareler yürütülmüş, sahadan gelen tüm veriler analiz edilerek, bundan sonraki süreç ve izlenecek adımlar konusunda kısa (0-1 ay), orta (0-6 ay) ve uzun (6 ay-3 sene) vadeli yol haritaları belirlenmiştir.

Buna göre kısa vadede;

Bölgeden ayrılmak zorunda olacaklara yönelik alternatif barınma imkanlarının oluşturulması (evlerde misafir edilme, ikinci evlerin tahsis edilmesi vb) ve barınma ihtiyacı olanların tespiti, sevk ve yerleştirilmesi,

Deprem bölgesinden doğru bilgi akışı sağlanması için bir iletişim merkezinin oluşturulması, bilgilerin teyit-takip ve koordinasyon için birim oluşturulması,

Depremle ilgili oluşturulan negatif algının acilen düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması,

Müstakil çalışmalarla zaman kaybetmek yerine, hem yerelde hem merkezde hızlı bir şekilde AFAD, İHH, Kızılay v.b. kuruluşlarla koordineler kurulması, insan kaynağımız ve birikimimizle anında onların çalışmalarına katkı sunulması,

Yardıma ihtiyaç duyulan alanların ve gönüllülük çalışmalarının ortak bir merkezden tespit edilmesi için, yetkinliklerin tarif edildiği başvuru sisteminin kurulması, başvuru sisteminde “yardım için ne yapabilirsiniz?” sorusuna cevaplar aranması,

Orta vadede;

Depremzede ailelerin / çocukların barınma ve iaşelerinin temini (kardeş aile projesi / eşleştirmeleri),

İmar ve şehirleşme açısından/ sosyal açıdan/ psikolojik açıdan/ ekonomik ve ticari faaliyetler açısından/ stratejik açıdan deprem zararlarının/hasarlarının azaltılmasına yönelik raporlar hazırlanması, yayınlanması ve uygulayıcılarla paylaşılması,

Enkaz kaldırma sonrası yapılacakların planlanması,

Deprem bölgesindeki insanımızın rehabilitasyonu konusunda, çalışmalar yürütülmesi,

Uzun vadede ise,

Depremzede çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yürütülmesi,

Dernek olarak arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili akreditasyonların tamamlanması,

Deprem sürecinden siyaset, bürokrasi, STK’lar için alınması gereken derslerinin raporlanması sağlanacaktır.

Kriz Masası

Gerek alınan bu kararları hayata geçirmek gerekse teşkilat içi ve genel koordinasyonu sağlamak üzere teşkilatlanma başkanımız Dr. Yusuf Eren başkanlığında deprem kriz masası kurulmuştur.

Kriz masası bünyesinde özellikle depremin ilk haftasında depremzedeler için oluşturulan imkanlar ile ihtiyaçları eşleştirmek suretiyle çözüme kavuşturmak üzere gönüllü arkadaşlarımızın katkılarıyla koordinasyon merkezi oluşturulmuştur.

Bölgedeki organizasyon altyapısının da tam olarak sağlanmasına kadar bir hafta kadar görev yapan koordinasyon merkezi yaklaşık 5000 çağrı almış ve bunların önemli bir bölümünü çözüme kavuşturmuştur.

Yine bu bağlamda, sosyal medyada deprem çalışmalarını baltalamaya matuf kötüniyetli paylaşımlar konusunda insiyatif alınmış ve DezanformasyonaDurDe isimli twitter hesabı aktif edilmiştir.

Bütün il temsilciliklerimiz, illerindeki yardım faaliyetlerine yoğun bir katkı sağlamışlar ve toplanan yardımlar bölgeye sevk edilmiştir.

Yine bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımız için imkanlar nispetinde barınma imkanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Genel Başkanımız başkanlığında üç kişilik bir heyet, depremin etkilerini yerinde görmek ve kısmi de olsa yaraya merhem olmak üzere tüm bölge illerini ziyaret etmişlerdir.

Depremin sosyal ve psikolojik etkilerinin uzun süreceği göz önünde bulundurularak, Cihannüma mensuplarının, müktesebat, birikim, yetenek ve yeterlilik bağlamında depremzedelere hangi konuda ve ne şekilde katkı sağlayabilecekleri hususunda gönüllülük çerçevesinde uzmanlık alanları belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde depreme yönelik tespit, değerlendirme ve raporlama maksadıyla geniş katılımlı bir arama konferansı düzenlenecektir.

Cihannüma; bütün mensup ve gönüldaşlarıyla, son yara sarılıncaya kadar bu çalışmalara katkı sunmaya devam edecektir.

Cenab-ı Allah en kısa zamanda elbirliğiyle bu felaketin üstesinden gelmeyi nasip eylesin. Tekrarından ve daha kötüsünden hepimizi muhafaza etsin.

Whatsapp Whatsapp