Hakkımızda

 • Cihannüma ailesi olarak kendimizi, yakınlıklarımız itibariyle yerel, sözümüzün kuşatıcılığı itibarı ile cihanşümul bir yerde konumlandırıyoruz.
 • Hz. Ali (r.a)’in yaklaşımında olduğu gibi kendimizi; dinde kardeş olduklarımıza karşı da, yaratılışta eş olduklarımıza karşı da sorumlu hissediyoruz.
 • İslâm medeniyetinin zemininde, İslâm’ın barış iklimini mümkün kılan Horasan, Bağdat, Endülüs, İstanbul ve bunların arasındaki gidiş-gelişlerin, coğrafyamızda ürettiği değerlerin sahibi olduğumuzun bilincinde olarak, insanlığın yaşadığı maddî ve manevî sorunlara çözüm üretebilme, önerebilme, dünyanın neresinde olursa olsun ve maruz kalan kim olursa olsun, zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı insanlığın vicdanı ve sesi olabilme tavrının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
 • Bu tavrın, meselelerin ele alınışında ve çözümünde medeniyetimize ait referansları merkeze alıp, akl-ı selimi harekete geçirmenin ve işe koşmanın metodunu oluşturarak ve bu metodun işletilmesini sağlayarak tahakkuk edeceğine inanıyoruz.
 • Bu anlamda zihinsel kodları düzeltmek, diğer bir deyişle Müslüman zihnini inşa etmeye katkıda bulunmak için çalışmak gerektiği malumdur. Ve yine fikrî anlamda üretmek ve ahlâkî anlamda “olmak” gayreti gereklidir. Ayrıca bir yenilenme sürecinin başlatılması da kaçınılmazdır. Bugün bizim için aşağıdaki hususların önemli olduğunu belirtmek istiyoruz:
 1. Tarihten aldığı ilhamla geleceği inşa edebilmek için gayret etmek.
 2. Kalbimizi yeniden inşa etmeye çalışmak.
 3. Yeniden ihya hareketini başlatmak.
 4. Ümmet bakışı ile düşünmek, çalışmak, üretmek, başkalarıyla ilgilenmek, nihayet insana ve insanlığa faydalı olmak.
 5. İyi insan olmak için çalışmak.

Biz Kimiz

Varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğuyuz.

Mefkûremiz

Kendi medeniyetimizin birikiminden beslenerek her çağda adil bir dünya kurabilme, sinesinden bu hedefi taşıyabilecek ve yaşatabilecek önder insanlar çıkarabilme.

Değerlerimiz 

TEMEL DEĞER

DEĞER

YANSIMA

Tevhid

Dayanışma

Birlik

Adâlet

Dürüstlük
Sorumluluk

Hakkaniyet

Ahlâk

İyilik

Merhamet

İstikamet

Gönüllülük

Hizmet

Cehd

Sivillik

Özgürlük

Vefa

Samimiyet

Kardeşlik

 

Stratejik Amaçlar

 

 1. Kurumsal yapıyı güçlendirmek
 2. Hareket metodumuzu oluşturmak
 3. Özümüzde var olan mayayı, güncel yorumla canlandırmak ve bu amaç için çalışacak önderleri yetiştirmek
 4. Küresel adaletin tesisi için çalışmak
 5. Mensuplarımız arasında tecrübe paylaşımını sağlamak
Whatsapp Whatsapp