20 Mayıs 2024 Cihannumma Editör Ekibi

“Yapay Zeka Ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı Kocaeli'nde İcra Edildi

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin düzenlediği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Teknik Elemanlar Derneği’nin paydaş olarak destek verdiği “Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı” 10,11 Mayıs 2024 tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezi’nde icra edildi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, var olan birikimini toplumun, ülkemizin ve tüm insanlığın hayrına olacak şekilde faydaya dönüşmesi için gayret göstermeye devam etmektedir. Ülkemiz ve insanlık için önemli görülen konular gerçekleştirilen çalıştay ve sempozyumlar vasıtasıyla tüm yönleri ile incelenmekte ve elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, 10,11 Mayıs 2024 tarihlerinde, Kocaeli’nde, “Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı çalıştayda da insanlığı çok hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başlayan Yapay Zekâ (YZ) tüm yönleri ile ele alındı. 

YZ son yıllarda hızla gelişerek ve önem kazanarak dünya genelinde büyük bir ilgi ve heyecan uyandırmış, hemen hemen tüm alanlarda karşımıza çıkan uygulamaları nedeniyle tüm boyutları ile tartışılır hale gelmiştir. Teknoloji alanında öncü ülkelerde; YZ konusunda büyük yatırımlar yapılarak, üniversitelerde, enstitülerde, büyük teknoloji şirketlerinde ve araştırma merkezlerinde yoğun çalışmalar yürütülerek YZ alanında da araştırmalara ve geliştirmelere öncülük edilmektedir. Dünya çapında YZ uygulamaları, akıllı şehirlerden ulaşıma, endüstriyel üretimden savunma sanayine, sağlık hizmetlerinden eğitime, çevreden ziraata, enerji sektöründen uçak ve uzay teknolojilerine, perakende sektöründen hizmet sektörüne, finanstan insan kaynaklarına, hukuktan güvenlik alanına kadar hemen hemen her alanda etkin ve verimli çözümler sunarak insanlık için önemli fırsatlar oluşturmaktadır.

YZ insanlığa sağladığı önemli faydalar ile beraberinde önemli tehditleri de getirmektedir. YZ’nin veri gizliliği ve güvenliğine oluşturduğu tehditler, işsizliği artırma riski nedeniyle istihdam sorunu oluşturma potansiyeli, YZ destekli silah sistemlerinin insan hakları ihlallerini doğurması, YZ teknolojileri ile insanlığın sınır tanımayan dönüşümü – transhümanizim, YZ’nin özerklik düzeyinin artmasıyla insan kontrolünden çıkarak insanlığın varlığına tehdit oluşturması, YZ’nin insani değerlere, sosyal adalete ve ahlaki boyuta öngörülemeyen olumsuz etkileri, YZ ile algı yönetimi ve toplumların sürüleştirilmesi gibi konular YZ ile ilgili acilen tedbir alınması gereken önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalıştayın açılış konuşmalarında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu çalıştayın Kocaeli’nde yapılması tesadüf olarak nitelendirilemez. Dünyada akan kan ve gözyaşını durduracaksak süslü kavramların arkasına saklanmış zalimlerle mücadele edeceksek bilim, sanayi ve teknolojiye özellikle dijitalleşmeye çok daha fazla değer atfetmemiz gerekiyor." diye konuştu. 

Cihannüma Derneği Genel Başkanımız Av. Rıza Yorulmaz ise konuşmasında, “Yapay zekâ kavramı, temelde insan hayatının kolaylaştırılmasını sağlamakta, daha az mesai harcayarak daha fazla kazanç, zaman ve rahatlık gibi konfor alanı sunmaktadır. Bu yönüyle insanlar açısından olduğu kadar; şirketler ve devletler açısından da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber özel hayatın gizliliği, devlet sırlarının ifşa edilmesi, haksız rekabet oluşturması, işsizliğin artması ve fıtrata dokunan yönleri bulunmaktadır. Bu yönleriyle bir taraftan insanlığa imkân ve fırsatlar sunarken, diğer taraftan tehditler oluşturmaktadır. Yapay zekânın, yarın nerelere varacağını kestirmek de oldukça güç görünmektedir. Bu itibarla; yapay zekâ iyi anlaşılması ve doğru kullanılması gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bu tartışmaları yaparken şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız ki; yapay zekâ insan aklının bir üretimidir ve o insanı yaratan, o insana o aklı veren ve her şeye gücü yeten bir yaratıcı vardır” ifadelerine yer verdi. 

Programın açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen Panelde ise; Ömer Ekinci moderatörlüğünde, panelistler Prof. Dr. Ahmet Dağ, Osman Çalışkan, Dr. Cenk Deniz Mendi, Mehmet Metin Okur “Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği” konusunu değerlendirdiler. 
Çalıştayın ikinci gününde ise; yapay zekânın tüm boyutları alanında uzman akademisyen, bürokrat ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 130 kişinin katılımıyla müzakere edilerek yapay zekânın oluşturduğu fırsat ve tehditler kendi düşünce dünyamız içerisinde değerlendirildi. Müzakere masalarında yapay zekânın kavramsal ve felsefi; teknoloji, ARGE ve mühendislik; savunma ve ulusal güvenlik; eğitim ve istihdam; liderlik, yönetişim, kalite ve verimlilik; etik, hukuki ve sosyolojik; veri yönetimi boyutları ele alındı.


Çalıştayın gerçekleştirilmesinde destek veren tüm paydaşlarımıza, çalıştaya katılım sağlayan konunun tüm uzmanlarına ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Çalıştayın sonuçlarını içeren rapor kitaplaştırılarak en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalıştay çıktılarının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temenni ederiz.
 

Whatsapp Whatsapp